VI

Giúp Washington Bắt Đầu Lại! Nhận Khung Hình và Thể Hiện Sự Ủng Hộ.

Những doanh nghiệp nhỏ phải đương đầu với những thử thách lớn khi tiểu bang của chúng ta bắt đầu phục hồi từ đại dịch Covid-19. Dù quý vị là một doanh nghiệp đang hỗ trợ tiểu bang tái kiến thiết, hay đang làm phần nhiệm vụ của mình bằng cách mua sắm tại địa phương và tiêm vắc-xin, hãy thêm hình ảnh của quý vị vào khung hình này. #RestartWA

Restart Partners là một tổ chức phi lợi nhuận cam kết phục vụ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương và giúp họ tạo dựng sự kiên cường vượt qua đại dịch Covid-19.

3,891
HÌNH ẢNH

Giúp Washington Bắt Đầu Lại! Nhận Khung Hình và Thể Hiện Sự Ủng Hộ.

Washington cần chúng ta hỗ trợ. Mua sắm tại địa phương, tiêm vắc-xin và nhận khung hình!

3,891
HÌNH ẢNH
Explore Posts