TL

Tulungang Muling Makapagsimula ang Washington! Kunin ang Photo Frame at Ipakita ang Suporta.

Hinaharap ng maliliit na negosyo ang mga napakalaking pagsubok habang nagsisimulang bumangon ang ating estado mula sa pandemyang Covid-19. Kung ikaw man ay isang negosyong tumutulong sa muling pagtatayo ng ating estado, o ginagawa mo ang iyong bahagi sa pamamagitan ng pamimili ng lokal at pagpapabakuna, ilagay ang iyong litrato sa photo frame. #RestartWA

Ang Restart Partners ay isang nonprofit na organisasyong nakatuon sa paglilingkod sa mga komunidad na may mataas na panganib at pagtulong sa kanilang bumuo ng katatagan sa panahon ng pandemyang Covid-19.

3,891
MGA LITRATO

Tulungang Muling Makapagsimula ang Washington! Kunin ang Photo Frame at Ipakita ang Suporta.

Kailangan ng Washington ang ating suporta. Mamili ng lokal, magpabakuna at kunin ang frame!

3,891
MGA LITRATO
Explore Posts